O vinařství

HistorieVize

Château ESCOT

Historie

Místo, na kterém se nachází Chateau Escot a jeho pozemky, bylo osídleno již v době galsko-římské. Úrodná půda a přítomnost pramene bezpochyby vysvětlují zájem lidí o tuto část Médocu. Archeologické nálezy z doby před patnácti sty lety i z období mladších jsou toho důkazem. Ať se jedná o pazourky, římské mince nebo mince z dob středověkých panovníků či období císařství, vše svědčí o přítomnosti a životě lidí na tomto území. Samotný název ESCOT má původ ve středověku. Výraz tehdy označoval výběrčího daní. Jedním z nich byl i majitelem usedlosti. Funkce v tehdejší formě časem zanikla, ale jménem se viniční usedlost Château ESCOT pyšní dodnes. Je také jednou z nejstarších v Médocu, neboť se zde vinná réva pěstuje již 150 let! V roce 1858 cituje místní hodnostář a velký milovník vína, Monsieur d´Armailhac, Chateau ESCOT mezi „ Crus Bourgeois“. To je známka kvality, jehož původem je privilegium udělené Britskou Korunou bordeauxským měšťanům. Ti již ve středověku byli zproštěni poplatků z místního prodeje i z exportu vín vyprodukovaných na jejich vinohradech. Osvobození od daní přesvědčilo bohaté rodiny z města Bordeaux skupovat nejhodnotnější pozemky v celém okolí. Hodnotný terroir umožňoval kvalitní práci vinaře a „Crus des Bourgeois“ jak se od té doby říká se stal významnou referencí. A to tak úspěšnou, že se i po revoluci a abolici privilegií označení stále používalo pro skvělá vína z regionu. V roce 1932 se lidový název stává legálním označením. V zájmu objasnění a upřesnění CCI (Chambre de Commerce et d´Industrie de Bordeaux Région) a zemědělské komory se poprvé publikují v první oficiální klasifikaci Cru Bourgeois. Celkem 444 vín je hodno tohoto vyznamenání a mezi nimi je samozřejmě i Chateau ESCOT! 

Vize

O devadesát let později po mnoha peripetiích a řadě rozdílných majitelů se stala vlastníkem viniční usedlosti společnost z České republiky, díky které label Cru Bourgeois stále zdobí etiketu zámeckého vína! Tato kontinuita je o to více obdivuhodná, že od roku 2008 musí být každým následujícím rokem významné ocenění schváleno odbornou komisí – Aliancí Crus Bourgois du Médoc.

Je tomu tak i pro nový ročník Chateau Escot. Vlastnící i celý tým spolupracovníků na viniční usedlosti se budou vždy zasazovat o to, aby toto významné označení kvality z etikety ušlechtilého vína nikdy nezmizelo!